#13 Detox your life - a podcast by GoOut

from 2020-03-19T17:50

:: ::

Druhý díl karanténní minisérie, kterou Teri a Heri nahrávají samy (bez pevně daných témat), je o toxických životních vlivech a skládá se ze čtyř P: People, Phone, Physical things, Papír.

Further episodes of Girls to Girls

Further podcasts by GoOut

Website of GoOut