#16 Prázdninový Q&A speciál - a podcast by GoOut

from 2020-06-18T20:00

:: ::

Prázdninový update! B?hem karantény jsme sice p?išli o kv?tnový "boys edition" speciály, ale podcast bude vycházet i nadále. Než se do studia vydají noví hosté, p?ipravily si Teri a Heri post-karanténní Q&A reunion.

Further episodes of Girls to Girls

Further podcasts by GoOut

Website of GoOut