#3 Beat Sexism (ft. Blerta Sejdija) - a podcast by GoOut

from 2019-12-10T17:15

:: ::

"Jak vypadá typická feministka? To se nedá říct, stejně jako neplatí, že když má někdo feministický názory, je to automaticky žena." Zakladatelka mezinárodní platformy Beat Sexism (@bettysejdija) vyvrací stereotypy a odhaluje zakořeněný sexismus v (nejen) české společnosti.

Further episodes of Girls to Girls

Further podcasts by GoOut

Website of GoOut